HomeUsługiMapkaKontakt
  
   
 


Księgowość:
- księgi rachunkowe
- podatkowa książka przychodów i rozchodów
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- rejestry VAT
- deklaracje podatkowe
- roczne zeznania podatkowe

Kadry i płace:
- listy płac
- deklaracje rozliczeniowe dla ZUS
- formularze informacyjne i zaświadczenia o zarobkach
- doradztwo z zakresu prawa pracy

Doradztwo podatkowe